พวกเรา J-CROWN จะเป็นศูนย์กลางของญี่ปุ่นและบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจในเอเชีย

เราให้บริการระดับมืออาชีพโดยบริษัทพื้นฐานของญี่ปุ่นในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

ลูกค้าทั้งหมด: 68 (บริษัทจดทะเบียน 15)

ข้อตกลงทั้งหมด: 86

J-CROWN

เรามีความมุ่งมั่นที่จะเข้าใจในวัฒนธรรมและภาษากับการสร้างรากฐานในประเทศไทย
เราสร้างเครือข่ายที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพ
และจะเป็นศูนย์กลางที่จำเป็นสำหรับบริษัทญี่ปุ่นที่ขยายธุรกิจในเอเชีย

Service Introduction - Cases

ปัญหาที่เราพบมาจากลูกค้า.... (ในความคิดเห็นของลูกค้า)

เราใช้บริษัทบัญชีญี่ปุ่น
แต่พนักงานชาวญี่ปุ่นไม่สามารถให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเพียงพอ

เราไม่ได้รับหมายเลขรายเดือน,
ไม่ทราบสถานะปัจจุบัน,
เราได้รับมันแต่อาจมีข้อผิดพลาด

เราไม่สามารถเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น
เพราะเราใช้บริษัทดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้งขี้น, แต่เรายังไม่พอใจกับการบริการของเขาเท่าที่ควรและต้องการคำปรึกษา

เราต้องการให้บริษัทให้ความช่วยเหลือการรายงานเพื่อการจัดการสำนักงานใหญ่รวมทั้งคำอธิบายและงบการเงินรวม

เราต้องการปรึกษากับคนที่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับบัญชี/กฎหมาย/ศุลกากรไทย สำหรับการทำธุรกรรมและสัญญาใหม่

เราอยากให้คุณแนะนำมืออาชีพและบริษัท หรือบุคลากรที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับธุรกิจของเรา

เราได้รวบรวมความรู้และความสำเร็จในประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ตั้งแต่บริษัทก่อตั้งขึ้น

ตัวอย่างความสำเร็จของเรา

อุตสาหกรรมการผลิต
การบริการ เละอื่น ๆ : สำหรับการดำเนินงานโดยรวมของการบัญชีและภาษีอากร
การค้าขายและอุสาหกรรมการบริการ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและเนื้อหาสัญญา
การค้าและอุตสาหกรรมการบริการ
การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน
การค้า และอุตสาหกรรมบริการ
การจัดตั้งบริษัท, วีซ่า, สนับสนุนใบอนุญาตทำงาน
อุตสาหกรรมการบริการ
การวางแผนการเตรียมการด้านงบประมาณ, งบประมาณ และการวิเคราะห์ผลต่างที่เกิดขึ้นจริง
อุตสาหกรรมการบริการ
สนับสนุนการรวมกับกองบัญชาการและสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรควบคุมโครงสร้าง
อุสาหกรรการบริการ
การเจรจาต่อรองกับข้อเสนอทางการเงิน และเงินครบกำหนดเบี้ยขยัน
อุตสาหกรรมการเงิน การผลิต และบริการ
การจัดการสัมมนา

Performance in detail

Please feel free to contact us

Contact by Telephone

From Thailand
02-258-2170
From Japan
03-6447-0027

จุดแข็งของ J-CROWN

CPA ชาวญี่ปุ่น 3คนอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ, ประเทศไทยอย่างถาวร เราไม่ใช่ชาวต่างชาติชั่วคราวแต่เรามีสมาชิกที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ทั้งหมดอยู่ในประเทศไทย ความรู้ทางวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของเรา, เราสามารถสถานการณ์ได้ถูกต้องเช่นเดียวกับการสื่อสารกับพนักงานชาวไทย และเราให้บริการแบบเป็นทีมทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

01พนักงานของเราสามารถสื่อสารที่หลายภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

พนักงานทุกคนสามารถพูดได้3ภาษา ทั้งภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เราให้บริการทีมทั้งญี่ปุ่นและไทย โดยการส่งต่อการสื่อสารกับพนักงานไทย

02พนักงานญี่ปุ่นทั้งหมดของเราเป็นพนักงานมืออาชีพ

พนักงานญี่ปุ่นทั้งหมดของเราเป็นพนักงานมืออาชีพ (แตกต่างจากบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทไทยอื่นๆ นอกเหนือจากความแข็งแกร่งขององค์กร)

03พนักงานญี่ปุ่นทุกคนมีความเข้าใจในวัฒนธรรมไทยและมุ่งมั่นที่จะทำธุรกิจในประเทศไทย

เราไม่ได้เป็นชาวต่างชาติชั่วคราวแต่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อย่างถาวรเพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง

Staff Introduction

Experienced Japanese CPAs will be correspondents. If you have any concerns, please contact us anytime.

Tadakazu Moriba (Managing Director, Japanese CPA)

Managing Director, Japanese CPA
Tadakazu Moriba

For details

Vichaien Wongsitthichaikul (Mon)

Manager/CPD
Mon
Vichaien Wongsitthichaikul (Mon)

For details

Duangjai Naka(Oi)

Senior Staff
Oi
Duangjai Naka(Oi)

For details

Please feel free to contact us

Contact by Telephone

From Thailand
02-258-2170
From Japan
03-6447-0027

โปรไฟล์บริษัท

Company Name J-CROWN Co.,Ltd.
Managing Director Tadakazu Moriba
Director Tadakazu Moriba, Seiichiro Kawasaki (AZone Partners Inc. - Partner CPA for Japan contact)
Address 48/7 ซอย นภาศัพท์แยกที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Contact Contact Email:info@j-crown.asia
Telephone
From Thailand:02-258-2170 or 091-807-9731(Japanese Desk)
From Japan:03-6447-0027
Parent Company AZone Partners Inc.
Address (Japan): 3rd floor, Akasaka Palace Building, 21-4-1 Moto Akasaka, Minato-ku, Tokyo Japan

การเดินทาง

การเดินทาง
48/7 ซอย นภาศัพท์แยกที่4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110