Manager/CPD Vichaien Wongsitthichaikul (Mon)

Manager/CPD
Vichaien Wongsitthichaikul (Mon)

Profile

จากประสบการณ์ในการทำงานก่อนหน้านี้ในแผนกบัญชีของบริษัทพลังงานรายใหญ่ของประเทศไทย และบริษัทเหล็กเป็นเวลา 15 ปี. จากนั้นเขาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคนแรกของ J-CROWN. คุณมน เป็นผู้ดูแลด้านการบริหารจัดการบัญชี , ภาษี , การเจรจากับกรมสรรพากร และสมาชิกขององค์กรอื่นๆ